Eksporto skatinimas dalyvaujant parodose

2017-11-22

UAB „Altas komercinis transportas“ – įmonė gaminanti mažuosius keleivinius autobusus, greitosios medicininės pagalbos automobilius, kitų specialiųjų tarnybų ir specialios paskirties transporto priemones bei jas parduodanti daugiausiai užsienio rinkose. Įmonė pasinaudodama ES parama planuoja plėsti eksporto rinkas ir didinti eksporto pajamas. Planuojama dalyvauti septyniose specializuotose tarptautinėse parodose, kuriose savo produkciją pristato beveik visi žinomiausi Europos ir pasaulio mažųjų ir didžiųjų autobusų gamintojai, komplektuojančių detalių tiekėjai. Įmonė dalyvaudama parodose sieks pristatyti naują produkciją ir geriausius sprendimus, užmegzti ryšius su potencialiais partneriais / klientais. Tikimasi, kad dalyvavimas tarptautinėse specializuotose parodose žymiai prisidės prie eksporto augimo, pradedant eksportuoti į naujas rinkas ir sustiprinant pozicijas jau esamose rinkose. Tuo pačiu tikimasi, kad dalyvavimas parodose didins produkcijos žinomumą ir populiarumą bei partnerių pasitikėjimą įmone.

„Eksporto skatinimas dalyvaujant parodose“ projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT”. Bendra projekto vertė – 75 965 eurų, 37 982 eurų iš jų skirta Europos regioninės plėtros fondo.