Įmonės procesų optimizavimas diegiant verslo valdymo sistemą

2017-08-04

UAB „Altas komercinis transportas”, užsiimanti komercinių automobilių įrengimu ir pritaikymu skirtingiems poreikiams, įgyvendina projektą „Įmonės procesų optimizavimas diegiant verslo valdymo sistemą“, siekia optimizuoti pagrindinius procesus (pardavimų, gamybos, tiekimo ir atsargų valdymo) įsigydama verslo valdymo sistemą. Planuojama, jog sistema apjungs veiklas nuo pasiūlymo pateikimo klientui iki garantinio ir pogarantinio aptarnavimo. Tikimasi, jog verslo valdymo sistema padės apjungti procesus į bendrą visumą ir leis kiekviename procese eliminuoti darbuotojų veiklas, nekuriančias pridėtinės vertės, bei ženkliai pagerinti darbo našumo rodiklį.

„Įmonės procesų optimizavimas diegiant verslo valdymo sistemą“ projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „E-verslas LT”. Bendra projekto vertė – 51 880 eurų, 25 940 eurų iš jų skirta Europos regioninės plėtros fondo.