Iveco bazėje gaminamo autobuso sertifikavimas

2019-02-06
Iveco bazėje gaminamo autobuso sertifikavimas

UAB „Altas komercinis transportas“ – įmonė gaminanti mažuosius keleivinius autobusus, greitosios medicininės pagalbos automobilius, kitų specialiųjų tarnybų ir specialios paskirties transporto priemones bei jas parduodanti daugiausiai užsienio rinkose, siekdama didinti apyvartą ir eksporto pajamas planuoja sertifikuoti M3 kategorijos III klasės turistinio tipo autobusą pagamintą IVECO 70C važiuoklės bazėje. Produkcijos sertifikavimas įgalintų parduoti, įregistruoti ir eksploatuoti tokias transporto priemones viešajame eisme ES šalyse, kurios pripažįsta direktyvos 2007/46 nuostatas.

„Iveco bazėje gaminamo autobuso sertifikavimas“ projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Expo sertifikatas LT”. Bendra projekto vertė – 27 470 eurų, 13 735 eurų iš jų skirta Europos regioninės plėtros fondo.