MAN TGE bazėje gaminamų autobusų sertifikavimas

2020-04-16

Pranešimas žiniasklaidai

UAB „Altas komercinis transportas“ – įmonė gaminanti mažuosius keleivinius autobusus, greitosios medicininės pagalbos automobilius, kitų specialiųjų tarnybų ir specialios paskirties transporto priemones bei jas parduodanti daugiausiai užsienio rinkose, siekdama didinti apyvartą ir eksporto pajamas planuoja sertifikuoti sudėtines dalis A ir B klasės autobusų, gaminamų MAN TGE bazėje. Produkcijos sertifikavimas įgalintų parduoti, įregistruoti ir eksploatuoti tokias transporto priemones viešajame eisme ES šalyse, kurios pripažįsta direktyvos 2007/46 nuostatas.

„MAN TGE bazėje gaminamų A ir B klasės autobusų sertifikavimas“ projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Expo sertifikatas LT”. Bendra projekto vertė – 30 464 eurų, 15 232 eurų iš jų skirta Europos regioninės plėtros fondo.